آیا در دوران عادت ماهیانه می توان باردار شد؟

مهم نیست که در چه بخشی از چرخه قاعدگی قرار دارید ، استفاده از پوشش ایده آل است. .
شما به احتمال زیاد در دوران تخمک گذاری باردار خواهید شد ، که حدود 14 روز قبل از شروع دوره شما اتفاق می افتد. با این وجود طول چرخه هر زن متفاوت است و طول چرخه شما می تواند ماهانه تغییر کند. اگر چرخه قاعدگی کوتاهی دارید ، احتمال باردار شدن در دوره شما بیشتر است.
همچنین در نظر بگیرید که اسپرم ها می توانند تا هفت روز در بدن شما زنده بمانند. بنابراین ، اگر چرخه 22 روزه دارید و به زودی پس از پریود شدن دوره تخمک گذاری خود را تخمک گذاری می کنید ، فرصتی وجود دارد که بتوانید تخمک آزاد کنید در حالی که اسپرم هنوز در دستگاه تولید مثل شماست.این بدان معناست که در بعضی از افراد احتمال باردار شدن از رابطه جنسی محافظت نشده در طول دوره خود وجود دارد.