ابروهای خود را میکروبلید یا تاتو نکنید

میکروبلیدینگ و تاتو کردن روشهایی است که یک متخصص ابرو در نقاطی که از دست می رود مو را طراحی می کند. اما حتی اگر ابروهای نازکی دارید ، باید از ایده انجام این روش ها در حال حاضر خودداری کنید ، مگر اینکه بخواهید با یک لیست کامل از مشکلات کنار بیایید.
خطرات زیادی وجود دارد. شما نمی دانید که پوست شما در پایان نسبت به رنگدانه واکنش نشان خواهد داد و یا نتیجه نهایی چه رنگی خواهد بود و اگر آن را دوست ندارید یا می خواهید آن را بردارید ، به یک روش لیزر نیاز خواهید داشت.