یک کبوتر نامه رسان از کجا مسیر را می داند؟

راز این است که کبوترها فقط در یک جهت پرواز می کردند - به خانه خود. پرندگان به طور خاص آموزش دیده بودند: آنها برای مسافت معینی از لانه خود دور شدند و سپس آزاد شدند تا بتوانند دوباره به لانه خود پرواز کنند. سیستم کبوترهای حامل بر پایه این غریزه طبیعی استوار است ، در حالی که میدان مغناطیسی زمین و محیط فراصوت برای آنها به عنوان نقاط عطفی محسوب می شود.