چقدر طول می کشد تا اسپرم ها دوباره تولید شوند؟

شما هر روز اسپرم تولید می کنید ، اما یک چرخه کامل بازسازی اسپرم (اسپرماتوژنز) حدود ۶۴ روز طول می کشد.

اسپرماتوژنز چرخه کامل تولید و بلوغ اسپرم است. این ماده به طور مداوم اسپرم شما را قادر می سازد تا بتواند از طریق مهبل (واژن) به تخمک بارور نشده در تخمدانهای زن سفر کند تا بتواند آن را بارور کند.


میزان تولید اسپرم چقدر است؟

بیضه های شما دائماً در اسپرماتوژنز اسپرم جدید تولید می کنند. روند کامل حدود ۶۴ روز طول می کشد.

در طول اسپرماتوژنز ، بیضه های شما روزانه چندین میلیون اسپرم تولید می کنند - حدوداً ۱۵۰۰ در ثانیه. با پایان یک چرخه کامل تولید اسپرم ، می توانید تا ۸ میلیارد اسپرم را بسازید.

این ممکن است بیش از حد به نظر برسد ، اما شما در هر یک از ۲۰ تا ۳۰۰ میلیون سلول اسپرم در یک میلی لیتر مایع منی آزاد می کنید. بدن شما مازاد خود را حفظ می کند تا اطمینان حاصل کند که منبع تازه ای برای برداشت وجود دارد.


چرخه تولید اسپرم چیست؟

چرخه بازسازی اسپرم شامل موارد زیر است:

۱. تقسیم سلولهای اسپرم دیپلوئید به اسپرماتیدهای هاپلوئید که می توانند داده های ژنتیکی را حمل کنند.

۲. بلوغ اسپرم در بیضه های شما ، به طور خاص در لوله‌های منیفی. هورمون ها تا زمان تبدیل شدن اسپرم ها به اسپرماتیدها کمک می کنند. سپس اسپرمها در بیضه ها باقی می مانند تا اینکه بالغ شوند. یک اسپرم بالغ دارای سر است که حاوی مواد ژنتیکی و دم است تا بتواند حرکت کند.

۳. حرکت اسپرم به اپیدیدیم ، لوله ای که به بیضه ها وصل می شود و اسپرم را ذخیره می کند. اپیدیدیم اسپرم را تا زمان انزال حفظ می کند. این همچنین جایی است که اسپرم ها توانایی تحرک ، یا توانایی حرکت دارند. این امر باعث می شود تا هنگام انزال در مایعات منی رها شوند.