چرا پرندگانی که روی سیم های برق نشسته اند، دچار برق گرفتگی نمی شوند؟

مسئله این است که هیچ گونه اختلاف ولتاژ بین پرنده و کابل وجود ندارد. پرندگان زمین را لمس نمی کنند ، آنها فقط سیم را لمس می کنند ، به همین دلیل ولتاژ بدن آنها مطابق با ولتاژ سیم است.