چرا رنگ ها در خمیردندان های چندرنگ در تیوب با هم قاطی نمی شوند؟

به منظور پر کردن لوله با خمیر دندان ، یک دستگاه پخش کننده مخصوص به طور همزمان جرم را با لایه های رنگ های مختلف می ریزد. خمیرهای سفید و رنگی از نظر قوام و ترکیب شیمیایی متفاوت هستند ، به همین دلیل لایه ها با هم مخلوط نمی شوند.