چرا مردان نوک سینه دارند؟

تقریباً همه نوک سینه دارند ، صرف نظر از اینکه مرد یا زن باشند.مردان نوک سینه دارند زیرا نوک سینه ها قبل از اینکه جنسیت جنین تعیین شود ،‌شکل می گیرند.
بنابراین هر زمان که یک کروموزوم Y شروع به تشخیص جنین به عنوان نر می کند ، نوک سینه ها از قبل تشکیل شده اند.

پس همه به صورت پیش فرض به عنوان ماده در جنیمن تشکیل می شوند؟
همه در اول رشد خود در رحم به عنوان زن شروع می کنند.
 به نظر می رسد که نوک سینه های یک مرد هنگامی که جنسیتش مشخص نشده است به وجود آمده است.
چند هفته بعد ، کروموزوم Y شروع به ایجاد تغییراتی می کند که منجر به ایجاد بیضه در مردان می شود. جنین های ماده نیز تغییراتی را پشت سر می گذارند که سرانجام منجر به رشد سینه ها می شود.
رشد ما در این مرحله و همچنین در دوران بلوغ متفاوت است ، هنگامی که ویژگی های جنسی ثانویه مانند رشد موهای زائد شروع می شود.