چرا ناخن های پا بو می دهند؟

آیا تا به امروز پاهایتان بوی پنیر داده است؟ افراد گاهی اوقات وقتی قارچ ناخن پا دارند پایشان بوی پنیر می دهد. علت این بو بوجود آمدن باکتری ها است.
باکتری هایی که مسئولیت بوی پنیر را بر عهده دارند Brevibacteria نامیده می شود. این باکتری در پا و پنیر یافت می شود. به همین دلیل بوی ناخن های پا مانند پنیر است یا همچنین می توانیم بگوییم پنیر بوی ناخن پا دارد.
Brevibacteria در مناطق گرم و عرقی رشد می کند. از آنجایی که انگشتان پا به راحتی در کفش یا جوراب عرق می کنند ، تعداد زیادی Brevibacteria به راحتی می تواند در زیر ناخن های پا رشد کند. همچنین احتمالاً قارچ ناخن های پا نیز می تواند به راحتی به وجود آید زیرا قارچ ها در مناطق گرم و مرطوب رشد می کنند.
هنگامی که متوجه بوی بد ناخن پا می شوید ، به تغییر شکل ناخن خود توجه داشته باشید زیرا ممکن است به عفونت قارچی ناخن نیز مبتلا باشید.