چرا جانی دپ با لهجه ی خاصی حرف میزند؟

جانی دپ یک آمریکایی، متولد کنتاکی است. او مانند یک آفتاب پرست است او کاملا شبیه شخصیتی می شود که قرار است آن را بازی کند پس به آن می چسبد و سع یمیکند تمام رفتار آن ها را با دقت انجام دهد.
او به دلیل بازی در فیلم های دزدان دریایی کاراییب، آلیس در سرزمین عجایب ،‌کارخانه شکلات سازی چارلی و ...لهجه ی انگلیسی را فرا گرفته است. خودش اعتراف کرده است که از کیت ریچاردز برای فراگیری لهجه اش الهام گرفته است
اگر واقعاً می خواهید لهجه ی اصلی او را بفهمید ، مصاحبه های او را تماشا کنید. او به طور عادی صحبت می کند.