چرا جانی دپ از خط چشم استفاده می کند؟

آماده سازی هایی که به طور متوسط ​​از محبوبیت مردانه برای یک فیلم برتر بدست می آید ممکن است شامل برخی از نظافت ها - شاید کوتاه کردن ریش یا کوتاه کردن مو باشد اما ، برای جانی دپ ، این آمده شدن استفاده از خط چشم است!
دپ با نگاهی برنز شب گذشته در نیویورک در مسابقات جهانی فیلم جدید خود با عنوان "جهانگرد" حضور داشت و آرایش چشم دودی داشت و هر خانمی که او را ببنید سریع به سراغ مداد خود می رود و میخواهد این مدل را امتحان کند!
وقتی که جانی دپ نقش جک اسپارو را بازی کرد علاقه ی خود را به خط چشم کف شکرد و پس از آن همیشه از خط چشم استفاده می کند!
هرچند که دپ شهادت می دهد ، هنگامی که افراد به ظاهر آرایش شده شما عادت کردند ، بازگشت به حالت قبلی شما دشوار است.
اگر به عکس های قبل از فیلم دزدان دریایی او نگاه کنید می بینید که هیچ اثری ازخط چشم نیست!