چرا مدفوع به رنگ سبز در می آید؟

اگر مدفوع خیلی سریع از روده عبور کند ، ممکن است زمان کافی برای هضم و شکسته شدن صفرا وجود نداشته باشد تا رنگ طبیعی مدفوع قهوه ای را به وجود آورد.
به طور معمول ، باکتری های موجود در روده از نظر شیمیایی صفرا را به رنگ مایل به سبز قهوه ای تغییر می دهند. زمان لازم است تا صفرا به طور کامل در روده تغییر یابد و دوباره قهوه ای شود و اگر مدت زمان حمل مدفوع کم باشد ، مثلاً وقتی فردی اسهال دارد مدفوع به رنگ سبز در می آيد.
مدفوع سبز ممکن است طبیعی باشد. یک رژیم غذایی سرشار از سبزیجات سبز ، به ویژه اسفناج یا مکمل های آهن نیز ممکن است باعث ایجاد رنگ سبز می شود ، اگرچه آهن اغلب مدفوع را سیاه می کند.