چرا مدفوع به رنگ زرد در می آید؟

دلایل مختلفی وجود دارد که باعث می شود مدفوع به رنگ زرد ، چرب و بد بو شود.
این می تواند به دلیل ناتوانی روده در هضم و جذب چربی به دلیل بیماری های روده (مانند بیماری سلیاک و فیبروز کیستیک) باشد زیرا پانکراس قادر به تولید آنزیم های مناسب گوارشی نیست.
مجرای لوزالمعده را مسدود می کند ، یا صفرا به اندازه کافی به روده تحویل داده نمی شود. زردی ، چربی و بوی ناخوشایند ناشی از چربی هضم نشده است.