احیا رنگ خشک شده

رنگ های خشک را بدون اینکه ابتدا دوباره سعی کنید آن را نرم کنید ، دور نریزید.

مرحله ۱

آب را اضافه کنید تا اکریلیک سخت شده یا رنگ پایه آب را بپوشاند. الکل ، استرپتین یا تینر را به رنگهای روغنی اضافه کنید.

مرحله ۲

اجازه دهید حداقل ۱۵ دقیقه رنگ و مایع مخلوط شود. برای مقادیر بزرگتر و ضخیم تر رنگ ممکن است بیشتر طول بکشد.

مرحله ۳

رنگ و آب یا حلال را هم بزنید یا تکان دهید تا آنها را مخلوط کنید.

مرحله ۴

اگر هنوز سخت است ، مدت زمان را طولانی تر کنید ، در صورت لزوم آب یا حلال اضافه کنید.

مرحله ۵

در صورت لزوم این کار را تکرار کنید.