مضرات نوشابه ها و سایر نوشیدنی های دارای قند

خطرات نوشیدنی های قندی
مصرف نوشیدنی های قندی می تواند منجر به موارد زیر شود:

چاقی. نوشیدنی ها دارای کالری بیشتر از غذاهای جامد به افزایش وزن کمک می کنند زیرا بدن با کاهش کالری دریافتی از غذاهای دیگر ، کالری نوشیدنی را به طور کامل جبران نمی کند. بزرگسالانی که یک نوشیدنی قندی یا بیشتر در روز می نوشند ، ۲۷ درصد بیشتر از سایر افراد، بدون توجه به درآمد یا قومیت ،اضافه وزن یا چاقی دارند.
دیابت. افرادی که به طور منظم نوشیدنی های شیرین مصرف می کنند - یک تا دو قوطی در روز یا بیشتر - در مقایسه با افرادی که به ندرت از این نوع نوشیدنی ها استفاده می کنند ، ۲۶ درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ هستند. خطرات مربوط به نوجوانان حتی بیشتر است.
پوسیدگی دندان. مصرف نوشابه ها با تقریباً دو برابر خطر ایجاد حفره در دندان های کودکان همراه است و احتمال آن را در بزرگسالی افزایش می دهد. پوسیدگی های درمان نشده می تواند منجر به درد ، عفونت و ریزش دندان شود.
بیماری قلبی. مردانی که روزانه یک قوطی نوشیدنی قندی می نوشند ، در مقایسه با مردانی که به ندرت نوشیدنی های قندی مصرف می کنند ، در معرض ۲۰ درصد ریسک بیشتر از حمله قلبی یا مرگ در اثر حمله قلبی هستند. یک مطالعه مرتبط در زنان نشان داد که یک پیوند بین نوشیدنی های قندی و بیماری قلبی است.