سبزیجات هنگام خورده شدن توسط شما، حس می کنند!

تعدادی از مردم در سراسر جهان فقط به چند دلیل به رژیم غذایی مبتنی بر سبزیجات روی آورده اند ، از جمله اعتقاد به اینكه این ماده برای سلامتی آنها بیش از گوشت مفید است و همچنین به این دلیل كه در طی فرآیند ذبح نسبت به حیوانات احساس ترحم می كنند و همین امر باعث قطع گوشت آنها می شود.

اما یک مطالعه جدید نشان داده است که سبزیجات نیز از روند خوردن آنها رنج می برند ، زیرا محققان دانشگاه میسوری دریافتند که گیاهان می توانند صداهای نزدیک به خود را مانند صدای برش و بلعیدن آنها را تشخیص دهند و سپس آنها در مورد این تهدیدات واکنش نشان می دهند.

به گزارش روزنامه انگلیسی ، دیلی میل ، هیدی اپل ، محقق ارشد گروه علوم گیاهی در کالج کشاورزی ، غذا و منابع طبیعی دانشگاه MU ، گفت: " مطالعات قبلی تحقیق در مورد چگونگی واکنش گیاهان به انرژی صوتی ، از جمله موسیقی را بررسی کرده است."

این محقق اضافه کرد: "در آزمایشی که با همکاری رکس کورکرافت ، استاد گروه علوم بیولوژیک انجام دادم ، با شنیدن صدای جویدن سایر سبزیجات برگ ، واکنش جنبشی برگ گیاه با استفاده از لیزر و یک قطعه کوچک از مواد بازتابنده اندازه گیری شد."

این مطالعه ثابت کرد که برخی از گیاهان با شنیدن صداها گازهایی مانند اتیلن ساطع می کنند و همچنین نتیجه گرفت که گیاهان در برابر صداها واکنش متفاوتی نشان می دهند.

کورکرافت گفت: "گیاهان توانایی تشخیص صداهای مختلف را دارند و به احتمال زیاد آنها بیش از هر چیز ارتعاشات فرآیند تغذیه را احساس می كنند."

این مطالعه تأکید کرد که گیاهان مانند بسیاری از حیوانات نسبت به بسیاری از مسائل زیست محیطی واکنش های زیادی نشان می دهند.