چرا گربه صاحبش را لیس می زند؟

آیا تا به حال پرسیده اید "چرا گربه مرا لیس می زند"؟ این یک سوال معمول است که بسیاری از صاحبان گربه ها دارند. حقیقت این است که دلایل مختلفی وجود دارد که گربه شما را لیس می زند - و بسیاری از آنها مربوط به محبت است!

دلایل احتمالی که چرا گربه شما را لیس می زند
یک دلیل ممکن است گربه شما را لیس بزند این است که راهی برای ایجاد یک پیوند اجتماعی است. مادر گربه از کودکی نه تنها به عنوان راهی برای آراستن آنها لیس می زند ، بلکه همچنین برای نشان دادن محبت است. گربه ها سپس این رفتار را با شما تکرار می کنند تا راهی برای نشان دادن محبت خودشان باشد.

این رفتار لیس زدن فقط بین حیوان خانگی و صاحب آن منحصر نیست. گربه ها اغلب گربه های دیگر و حتی حیوانات دیگر را لیس می زنند تا محبت خود را نشان دهند. با این حال ، هنگامی که گربه شما شروع به لیسیدن گربه های دیگر یا حیوانات دیگر می کند ، مراقب باشید ، زیرا همه گربه ها یا حیوانات دوست ندارند لیس بزنند.

دلیل دیگر اینکه گربه شما را لیس می زند ، استرس یا اضطراب است. بسیار معمول است که گربه ها و سایر حیوانات اگر تحت فشار قرار بگیرند بیش از حد لیسیدن چیزها را شروع می کنند. این می تواند شامل لیس زدن شما باشد. اگر فکر می کنید این ممکن است بهترین کار این باشد که به دامپزشک محلی خود مراجعه کنید. اگر فکر می کنید چیزی باعث استرس گربه شما شده است ، سعی کنید منبع نگرانی او را شناسایی کنید در صورتی که می توانید آن را از بین ببرید.

گربه ها دوست دارند قلمرو خود را علامت گذاری کنند تا گربه ها و حیوانات دیگر بدانند که مال آنها چیست. اگر گربه شما را مال خود ببیند ، ممکن است شروع به لیسیدن شما کند تا شما را به عنوان بخشی از قلمرو خود نشان دهد. این کار برای این است که گربه های دیگر بدانند شما به چه کسانی تعلق دارید گرچه این نوع رفتار کاملاً طبیعی است اما اگر بیش از یک گربه یا حیوان خانگی داشته باشید می تواند به مشکلاتی در خانه منجر شود.

اگر گربه شما دائماً این کار را انجام دهد ، ممکن است بیش از حد شود. بسیاری از صاحبان گربه ها می خواهند گربه هایشان را از لیسیدن بدون اینکه آنها را کنار بزنند یا احساس کنند انگار از آنها خواسته یا قدردانی نشده است ، منصرف کنند.
اولین روش حواس پرتی که ما توصیه می کنیم بازی با گربه است. با این حال گربه شما احساس می کند گویی آنها را می خواهید زیرا با آنها تعامل دارید و وقت خود را با آنها می گذرانید.

یکی دیگر از روش های حواس پرتی که می توانید استفاده کنید ، غذا است. حواس پرتی گربه خود را با یک خوراکی خوشمزه راهی عالی برای تشویق او برای جلوگیری از لیسیدن شما است.