خطر مصرف دارو بدون نوشیدن آب چیست؟

بسیاری از افراد هستند که دارو را بدون نوشیدن مقدار زیادی آب همراه با آن، بدون دانستن خطری که ممکن است باعث شود ، مصرف می کنند.

اما در واقع ، مصرف دارو بدون نوشیدن آب کافی برای بلعیدن این یک عادت بد است که ممکن است منجر به مشکلات زیادی در بدن شود. خطرات انجام این کار را بدانید:

۱- خطر تجربه دردهای قفسه سینه.

۲- خطر عفونت در دیواره معده.

۳- سوزش معده و زخم معده.

۴- دارو به طور کامل تأثیر نمی گذارد ، و اثر آن در بدن بدتر می شود.

۵- ممکن است منجر به مسمومیت شود.

۶- ممکن است باعث اسهال یا یبوست شود.

۷- ممکن است منجر به مشکلات و درد روده بزرگ شود.

۸- ممکن است منجر به احساس حالت تهوع و استفراغ شود.