افرادی که روحیه خوبی دارند عمر طولانی تری دارند و دلیل آن این است؟

محققان فرانسوی رابطه بسیار خوبی بین خلق و خو ، وضعیت سلامتی و طول عمر یک فرد کشف کردند و بیش از ۱۰ هزار نفر با میانگین سنی "۲۴- ۱۰۲" در این مطالعه شرکت کردند.

دانشمندان از داوطلبان پرسیدند: "شما چند ساله هستید؟"
داوطلبان همچنین فرمی را پر کردند که میزان افسردگی آنها را مشخص می کند و این مطالعه نشان داد کسانی که احساس می کنند سن آنها از سن واقعی بالاتر است از ناامیدی رنج می برند و ۲۵٪ بیشتر از دیگران در بیمارستان بستری هستند.

در مورد کسانی که احساس می کنند سنشان از سن واقعی آنها کمتر است ، این افراد به ندرت دچار بیماری می شوند یا به بیمارستان می روند.