یک مطالعه در مورد خواب در فنلاند: "اپیدمی" به "کابوس جمعی" تبدیل شده است


یک مطالعه که در مورد خواب در فنلاند انجام شده بود، نشان داد که اپیدمی ویروس کرونا به یک کابوس جمعی تبدیل شده است.

صدها داوطلب ، که در این مطالعه شرکت داشتند ، در اوایل سال جاری در هنگام تعطیل و بسته شدن همه مراکز و شروع قرنطینه به علت ویروس کرونا ، در مورد خوابهای خود با دانشمندان دانشگاه هلسینکی صحبت کردند.

رویاهای مربوط به گم شدن گذرنامه ، مرزهای بسته شده، فضاهای شلوغ و مرگی که بارها و بارها در این گزارش ها ظاهر می شد. دست دادن یا آغوش گرفتن نیز به یک کابوس تبدیل شد.

و همینطور افراد مورد مطالعه از خوابهایشان در مورد نقض قوانین فاصله اجتماعی، شرح دادند.

در این مطالعه که در مجله Frontiers in Psychology منتشر شده است ، از گزارشات مربوط به الگوهای خواب از ۴۰۰۰ فنلاندی نیز استفاده شده است.

بیش از یک چهارم شرکت کنندگان در مورد کابوس هایی که بیشتر از قبل از "اپیدمی" اتفاق می افتد صحبت کردند و حدود یک سوم آنها گفتند که چندین بار در طول شب بیدار شده اند.