مردان نیز مانند زنان از علائم قاعدگی رنج می برند!

دانشمندان در انگلیس ثابت کرده اند که ۲۵٪ از مردان در معرض آنچه "قاعدگی مردان" نامیده می شود، قرار دارند، بطوریکه آنها از همان علائم چرخه قاعدگی در زنان رنج می برند ، از جمله گرسنگی ، اختلالات روانی و تنش در روحیه.

نتایج نظرسنجی انجام شده توسط دانشمندان که در آن ۲۴۱۲ نفر شرکت کردند که نیمی از آنها زن بودند. ۲۰٪ از زنان شرکت کننده تأیید کردند که همسرانشان از روزهای "قاعدگی" رنج می برند و ۲۶٪ از مردان شرکت کننده اظهار داشتند که در واقع به طور دوره ای از این علائم رنج می برند.