آلو خشک شما را در برابر سرطان روده بزرگ محافظت می کند

نانسی ترنر ، استاد دانشگاه تگزاس گفت که تحقیقات نشان داده است که خوردن آلو خشک ممکن است شما را در برابر سرطان روده بزرگ محافظت کند ، زیرا با خوردن آن باکتری های مفیدی در قسمت هایی از روده بزرگ نگهداری می شود که خطر سرطان روده بزرگ را کاهش می دهد.

زیرا آلو خشک حاوی ترکیبات "فنلیک" است که آنتی اکسیدان هستند و از اکسیداسیون رادیکال های آزاد که می توانند باعث سرطان روده بزرگ شوند جلوگیری می کند.