چرا هنگام دوش گرفتن بهترین ایده ها را می گیریم؟

اگر بعضی اوقات بهترین ایده ها هنگام دوش گرفتن به سراغ شما می آیند به گفته دانشمندان ، شما تنها نیستید ، زیرا به نظر می رسد ذهن به دلایل مختلفی که در این مورد، شستن بدن با آب است ، تمایل دارد در ایده های خلاقانه فرو رود.

به قانون هیچ تفکر مفیدی دست پیدا می کنید
در حالی که بدن هنگام دوش گرفتن بدون تمایل فرد به تفکر شل می شود ، ایده های خلاقانه بدون انتظار می آیند ، این را مطالعه ای توسط محققان دانشگاه Northwester و Drexel در ایالات متحده آمریکا تأیید می کند ، جایی که به نظر می رسید رسیدن به راه حل هایی برای بحران هایی که در ذهن باقی مانده است ، اغلب در زمان هایی اتفاق می افتد که ما تلاش نمی کنیم برخلاف آنچه انتظار می رود فکر کنیم ، بنابراین به نظر می رسد دوش گرفتن در آن که علاقه ای به برنامه ریزی و راه حل ندارد بهترین زمان برای به دست آوردن بهترین ایده ها است.