اولین مورد آلمان از گسترش کرونای جدید

ایالت بادن-وورتمبرگ آلمان روز پنجشنبه گفت که اولین مورد ویروس کرونا جدید را کشف کرده است که به سرعت در انگلیس در حال گسترش است.
فرد آلوده در تاریخ ۲۰ دسامبر از فرودگاه هیترو لندن به فرانكفورت برای ملاقات با نزدیكان آمد و پس از ورود آزمایش وی مثبت بود.
وزارت بهداشت در ایالت بادن-وورتمبرگ گفت: "این اولین مورد شناخته شده در آلمان است."
وی افزود: سه نفر از کسانی که با این مورد آلوده در تماس بودند قرنطینه شدند.
فشار جدید سریع باعث شده بسیاری از کشورها سفر به انگلیس را متوقف کنند.
امروز ، سنگاپور نیز کشف اولین مورد تایید شده از کرونای جدید را تأیید کرد.