مردی هنگام خاکسپاری خودش در هند به هوش می آید

روزنامه هندی "سامایام" روز چهارشنبه گزارش داد كه یكی از ساكنان هند هنگام آماده شدن برای دفن خود به هوش آمد.

این حادثه در منطقه چیتور رخ داد و این مرد در زیر درختی در یکی از دهکده های محلی بیهوش شد و دو روز در این حالت بود.
به گفته این روزنامه ، ساکنان به مقامات محلی اطلاع دادند ، بنابراین آنها آمدند و این مرد را معاینه کردند و اعلام کردند که وی مرده است.

قرار بود این مرد در حومه روستا به خاک سپرده شود ، اما دقایقی قبل از خاکسپاری از خواب بیدار شد و نشست و به بیمارستان منتقل شد. روزنامه ها گزارش داند که وی روز بعد درگذشت.