باکتری ها و ویروس ها .. چه تفاوتی بین آنها وجود دارد؟

از نظر اندازه ویروس ها و باکتری ها بسیار کوچک بوده و باعث بیماری می شوند ، اما بسیاری از افراد تعبیر این دو را اشتباه می گیرند. بنابراین تفاوت اصلی بین ویروس و باکتری چیست؟

۱- زندگی

باکتری ها موجودات تک سلولی هستند که دارای مواد ژنتیکی هستند. ویروس ها ذرات غیر زنده ای هستند که از مواد ژنتیکی بدون سلول تشکیل شده اند

۲- تولید مثل

باکتری می تواند با تقسیم خود تکثیر شود ، در حالی که ویروس قادر به این کار نیست و برای تکثیر نیاز به سلول میزبان دارد. بنابراین ، ویروس ها برای تکثیر لحظه مناسب صبر می کنند تا وارد سلول های انسانی ، حیوانی یا گیاهی شوند و با منفجر شدن سلول میزبان ویروس ، ویروس های جدیدی تشکیل می شوند.

۳- اندازه: اندازه ویروس ها کوچکتر است

اندازه باکتری ها ۰.۰۰۱ میلی متر است ، در حالی که ویروس ۱٪  از اندازه باکتری ها است

۴- منفعت و ضرر

همه انواع باکتری ها مضر در نظر گرفته نمی شوند ، زیرا بدن انسان به انواع باکتری های مفید مانند باکتری های روده که به هضم معده کمک می کنند ، نیاز دارد ، در حالی که دانشمندان موافق هستند که تقریباً همه انواع ویروس ها مضر هستند.

دانستن تفاوت بین باکتری و ویروس یک گام اساسی در جهت تشخیص صحیح و انتخاب یک روش درمانی موثر است ، زیرا استفاده از آنتی بیوتیک در درمان باکتری ها ممکن است از ظهور سویه های مقاوم در برابر آنها پشتیبانی کند.

سرانجام ، ممکن است تعجب کنید که بدانید ۱۰ میلیارد برابر بیشتر از ستاره ها، باکتری وجود دارد و اگر ویروس ها را کنار هم قرار دهید ، راهی به طول ۱۰۰ میلیون سال نوری ساخته می شود!