چرا باید از خواندن بی صدا دست بکشیم؟ در اینجا فواید بلند خواندن آورده شده است

بلند خواندن در ذهن ما با عادت کودک بودن در ارتباط است ، بنابراین ما به عنوان بزرگسال خواندن بی صدا را ترجیح می دهیم ، اما نمی دانیم که فواید بزرگِ خواندن را از دست می دهیم. بسیاری از مطالعات طی سالهای گذشته اهمیت این نوع مطالعه را با توجه به ماهیت آنچه خوانده اید ، توصیه کرده اند ، برجسته ترین آنها مطالعه کانادایی در دانشگاه "واترلو" توسط استاد روانشناسی "کالین مک لئود" است ، که این مزایا را ذکر می کند:

    ۱- بلند خواندن به اصطلاح "اثر تولید" ایجاد می کند که باعث می شود اطلاعات در حافظه شما لنگر  بیاندازند.
    ۲- گفتن کلمات با صدای خود و شنیدن آنها ویژگی ذهنی تری به اطلاعات می بخشد و روند به خاطر سپردن آنها را بعداً افزایش می دهد.
    ۳- به درک متون دشوار کمک می کند ، زیرا ما اغلب خود را در حال خواندن جملاتی می بینیم که قادر به درک آنها با صدای بلند نیستیم.
    ۴- به وقوع زود هنگام مشکلات حافظه کمک می کند و یک مطالعه نتیجه گرفت که افرادی که از آلزایمر رنج می برند بیشتر هنگام خواندن لکنت دارند.
    ۵- تحکیم پیوندهای عاطفی بین افراد، اگر برای شخصی یا گروهی از افراد کتاب می خوانید.

در یک مطالعه ایتالیایی در دانشگاه پروجا ، دانش آموزان بخشهایی از رمانهایی را برای گروهی از افراد مسن مبتلا به زوال عقل را خواندند و محققان مشاهده کردند که عملکرد شنوندگان پس از جلسات در مقایسه با عملکرد قبل از آنها ، در تست حافظه بهبود می یابد.