آیا از فرسودگی شغلی رنج می برید؟

سازمان بهداشت جهانی "فرسودگی شغلی" را در لیست طبقه بندی بین المللی بیماری ها قرار داده است که در سال ۲۰۲۲ عملی خواهد شد.

در اینجا مهمترین نکاتی که باید در مورد فرسودگی شغلی بدانید آورده شده است:

علائم عمومی: بی خوابی ، تحریک پذیری ، سردرد ، کمردرد ، عدم تمرکز ، افسردگی.

علائم در محل کار: احساسات منفی ، رفتار غیرحرفه ای و انرژی تخلیه شده

علل:

شرایط کار: مهلت های محدود ، اضافه کاری ، کارهای ناخواسته و موارد دیگر

ماهیت کار: تأخیر در ارتقا شغلی و مالی ، تکالیف نامشخص و موارد دیگر


راه حل ها:

تعیین مرزها ، تعیین اولویت ها و برقراری ارتباط با دیگران
و در آخر، قبل از رسیدن به مرحله خستگی مرخصی گرفتن