گیاهان موجوداتی اجتماعی هستند که می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند

آیا می دانید گیاهان در سکوت کامل گوش می دهند ، صحبت می کنند و پاسخ می دهند؟ درختان موجوداتی اجتماعی و پیچیده تر از آنچه انتظار داشتیم هستند. براساس آژانس خبری استرالیا IBA ، آنها از طریق پیام های شیمیایی و صداهای نامفهوم برای انسان ارتباط برقرار می کنند. ارتباطات زیرزمینی هنگامی آغاز می شود که ریشه های درختان در "شبکه های ریشه قارچی" به یکدیگر متصل شوند ، از طریق آن گیاهان می توانند:

۱- شناسایی خویشاوندان
دانستن ریشه های همسایه برای تقسیم آب و غذا و وابستگی به یکدیگر برای زنده ماندن

۲- جاسوسی و آمادگی برای مقابله با خطرات
به عنوان مثال ، می تواند وضعیت اضطراری را به عنوان یک مرحله پیشگیرانه اعلام کند
در نتیجه ، گیاهان یک پروتئین دفاعی به نام مهار کننده تریپسین پروتئیناز ترشح می کنند.
این کار از توانایی هضم حشرات مهاجم جلوگیری می کند.

۳- درخواست کمک
از طریق صداهایی که فریاد حیات گیاهان است اما برای انسان قابل شنیدن نیست.