جاناتان ... قدیمی ترین موجود روی زمین

لاک پشت "جاناتان" ، قدیمی ترین موجود زنده روی زمین ، ۱۸۷ سال سن دارد(تا سال ۲۰۲۰) ، "جاناتان" در سال ۱۸۸۲ وارد جزیره سنت هلنا شد ، جزیره ای که به "تبعید ناپلئون بناپارت" معروف بود و نام خود را در دهه سی قرن بیستم توسط فرماندار سر اسپنسر دیویس گرفت.

the-oldest-land-creature-on-earth