حیواناتی که زندگی مرفهی دارند

آیا شما یک بار تصور کرده اید که سگ ها خانه ای مجلل از چوب و سنگ های طبیعی با در نظر گرفتن کوچکترین جزئیات در آن دارند و شامل بسیاری از جدیدترین فن آوری هایی است که هزینه آن مانند هزینه خرید یک ماشین لوکس یا یک ماشین کوچک برای شماست.

ویلا؟ این دقیقاً همان چیزی است که شرکت انگلیسی "Hecate Verona" در حال ساخت آن است.

این شرکت معتقد است حیوانات خانگی سزاوار لوکس بودن هستند و این قصرها به سلامت این حیوانات کمک می کنند.