آیا بین "خلاقیت" و "بیماری روحی و روانی" رابطه ای وجود دارد؟

در لیست مشهورترین و گرانترین نقاشی های جهان اسرار صاحبانشان برای بیماری های روحی و روانی که از آن رنج می بردند ، وجود داشت که رابطه نزدیک بین بیماری روانی و خلاقیت هنری را نشان می داد ، معروف ترین آن ها نقاشی " شب پرستاره ۱۸۸۹ "توسط هنرمند هلندی" وینسنت ون گوگ " است، که او در طول درمان بیماری های مغزی خود را در یک بیمارستان روانی در فرانسه نقاشی کرد.

نقاشی" هرم جمجمه ها ۱۹۸۵ "توسط هنرمند فرانسوی" پل سزان "، که او در آخرین سالهای زندگی خود هنگامی که از افسردگی رنج می برد و می خواست بمیرد ، این نقاشی را کشید.
نقاشی "جیغ ۱۸۹۳" از نقاش نروژی "ادوارت مونک" ، که آن را هنگامی که از افسردگی و توهمات بینایی تا زمان مرگ خود رنج می برد ، نقاشی کرد.

دانشمندان روانپزشکی به دنبال یافتن ارتباط بین خلاقیت و بیماری های روانی بوده اند ، زیرا تحقیقات زیادی منتشر شده است که نشان می دهد افراد نابغه و خلاق در بین اعضای خانواده دارای یک سابقه خانوادگی قوی در زمینه بیماری های روانی هستند.
آیا تا به حال با یک خلاق دیوانه روبرو شده اید؟