قلاده های سگ هوشمند ... به صاحبان آنها کمک کنید تا احساسات خود را بشناسند!

آیا تا به حال خواسته اید از افکار یا احساسات سگ خود مطلع شوید؟

اکنون به لطف این قلاده هوشمند و شیک امکان پذیر است!

این پروژه توسط آزمایشگاه Pitbulls در کره جنوبی به طور خاص برای یک دوست انسانی وفادار ساخته شده است.

این قلاده می تواند پارس سگ ها را با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی به پنج احساس اصلی تبدیل کند که شامل: خوشبختی - آرامش - اضطراب - عصبانیت - غم و اندوه است.

این داده ها علاوه بر ثبت فعالیت بدنی سگ ، از طریق یک برنامه تلفن هوشمند نیز به کاربر ارسال می شود!

این شرکت پس از ایجاد الگوریتمی مبتنی بر یک پایگاه داده ، توانست احساسات سگ ها را تجزیه و تحلیل کند.

این برنامه پارس بیش از ده هزار سگ از ۵۰ نژاد مختلف دارد که از سال ۲۰۱۷ جمع آوری شده اند.

این شرکت قبلاً فروش این قلاده ها را با قیمت ۹۹ دلار برای هر قلاده آغاز كرده است.