اهمیت داشتن دوست در زندگی

۳۰ ژوئیه روز جهانی دوستی است ، که در این روز اهمیت داشتن دوست در زندگی را جشن می گیرند.

مطالعات نشان می دهد که مهمترین دلایل افسردگی عدم توانایی در ایجاد دوستی است ، که اهمیت وجود یک دوست در زندگی ما را تأیید می کند و اینکه دوستی فواید زیادی دارد ، مهمترین آنها این است که باعث می شود بیشتر با مردم در ارتباط باشید و استرس خود را برطرف کنید.